Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko

Zodpovedný pracovník: Mgr. Eva Legíňová
Zameranie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch
Počet študijných miest: 16
Druh výpožičky: prezenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Odborné databázy:

  • Emerald Insight, ProQuest Ebook Central, ProQuest English for Business Studies 1, 2 a databázy z projektu NISPEZ II a vlastných zdrojov univerzitnej knižnice a UMB

Rozsah fondu:

  • 317 tlačených odborných publikácií, encyklopédií a slovníkov

Technické vybavenie študovne:

  • 8 počítačových staníc so štandardným pracovným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojením na internet
  • LCD televízor
  • dataprojektor
  • 1 multifunkčné zariadenie
  • wifi