Univerzitná knižnica UMB

Právnická študovňa

Zodpovedný pracovník: Mgr. Erika Sanitrová
Počet študijných miest: 27
Druh výpožičky: prezenčne

Virtuálna prehliadka priestorov

Študovňa poskytuje tieto služby:

 • prezenčné služby
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • reprografické služby
 • prístup k PC so štandardným pracovným programovým vybavením a prístupom na internet

Rozsah fondu:

 • 2 627 knižničných dokumentov
 • 24 titulov periodík

Fond študovne obsahuje:

 • výkladové a jazykové slovníky
 • encyklopédie
 • monografie, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice z oblasti práva
 • vedecké a odborné časopisy

Technické vybavenie študovne:

 • 2 počítače pre používateľov s pripojením na internet
 • 1 počítačová zostava s pripojením na internet a prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, farebné multifunkčné zariadenie, slúchadlá)
 • multifunkčné zariadenie na čierno-biele kopírovanie, tlač a skenovanie do formátu A3
 • dataprojektor
 • wifi

 

 


Univerzitná knižnica UMB