Referát absenčných výpožičiek

Zodpovedný pracovník: Bc. Zuzana Šimová, Viera Surovcová
Typ výpožičky: absenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Pracovisko poskytuje tieto služby:

 • absenčné výpožičky
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • požičiavanie čítačiek elektronických kníh (na čítačkách sú nahrané aj vybrané knihy z fondu UK UMB - zoznam)
 • možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu

Rozsah fondu:

 • 87 313 knižných dokumentov

Fond obsahuje:

 • monografie, odborné publikácie a vysokoškoslké učebnice z odborov slovenský jazyk a literatúra, pedagogika, psychológie, sociológia, filozofia, história, umenie, biológia, chémia, fyzika, matematika, geografia, geológia, životné prostredie, telesná výchova, politológia, právo, ekonómia
 • encyklopédie
 • výkladové a jazykové slovníky
 • krásnu literatúru

Technické vybavenie:

 • 5 počítačov pre používateľov na vyhľadávanie v online katalógu
 • 1 počítačová zostava s prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, multifunkčné zariadenie)
 • wifi