print

Samovzdelávacie stredisko

Otváracie hodiny

Pondelok09:00 - 16:00
Utorok09:00 - 16:00
Streda09:00 - 16:00
Štvrtok09:00 - 12:00
Piatok09:00 - 12:00

Kontakt

Tajovského 10
941 01
Banská Bystrica
Google Mapa

2. poschodie, č. dv. 326
telefón: 048 446 6756
e-mail: studovna.ef@umb.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Eva Legíňová
Zameranie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch
Počet študijných miest: 16
Druh výpožičky: prezenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Odborné databázy:

  • Emerald Insight, ProQuest Ebook Central, ProQuest English for Business Studies 1, 2 a databázy z projektu NISPEZ II a vlastných zdrojov univerzitnej knižnice a UMB

Rozsah fondu:

  • 317 tlačených odborných publikácií, encyklopédií a slovníkov

Technické vybavenie študovne:

  • 8 počítačových staníc so štandardným pracovným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojením na internet
  • LCD televízor
  • dataprojektor
  • 1 multifunkčné zariadenie
  • wifi

 

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB