print

Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum

Otváracie hodiny

Pondelok08:30 - 13:00
Utorok08:30 - 13:00
Streda08:30 - 13:00
Štvrtok08:30 - 13:00
Piatok08:30 - 13:00

Kontakt

Tajovského 51
974 01
Banská Bystrica
Google Mapa

1. poschodie
telefón: 048 446 5208
e-mail: studovna.us@umb.sk

 

Zodpovedný pracovník: Oľga Petránová, Ing. Denisa Haringová
Počet študijných miest: 56
Druh výpožičky: prezenčne 

Virtuálna prehliadka priestorov

Študovňa poskytuje tieto služby

 • prezenčné výpožičky
 • rešeršné služby
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • reprografické služby
 • prístup k PC so štandardným pracovným programovým vybavením a prístupom na internet

Rozsah fondu:

 • 16 557 knižných dokumentov
 • 134 titulov periodík (vedecké a odborné časopisy, denná tlač, týždenníky, mesačníky)

Študovňa uchováva a sprístupňuje:

 • výkladové a jazykové slovníky
 • encyklopédie
 • monografie, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice z rôznych vedných odborov
 • učebnice pre základné a stredné školy
 • odborné periodiká, denná tlač
 • bakalárske, diplomové, dizertačné a habilitačné práce fakúlt UMB
 • monografie, výročné správy, smernice, pracovné dokumenty Európskej komisie, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, rokovania Európskeho parlamentu, elektronické publikácie, informačné brožúry a letáky 

Technické vybavenie študovne:

 • 9 počítačov pre používateľov s pripojením na internet
 • 1 počítačová zostava s pripojením na internet a prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, farebné multifunkčné zariadenie, pomôcka na čítanie a písanie pre nevidiacich - Braillovský riadok, elektronické čítacie zariadenie pre nevidiacich - elektronická lupa)
 • wifi
 • čierno-biela laserová tlačiareň do formátu A4
 • farebná laserová tlačiareň do formátu A3
 • multifunkčné zariadenie na čierno-biele kopírovanie, tlač a skenovanie do formátu A3
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB