print

Vzdelávacie centrum Mateja Bela

Kontakt

Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Zodpovedný pracovník: Marcela Lalíková
Telefón: 048 446 5205

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Účel vzdelávacieho strediska:

  • vzdelávacie podujatia a semináre pod záštitou Univerzitnej knižnice UMB
  • uloženie Historického knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB
  • inforamčné vzdelávanie
  • výstavy

Rozsah fondu:

  • 304 knižničných jednotiek – historický knižničný fond

Technické vybavenie:

  • 1 počítač s pripojením na internet
  • dataprojektor
  • ozvučenie (handsfree mikrofonická sada, mikrofón, reproduktory)

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB