Ján Števček

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 90. výročiu narodenia slovenského literárneho vedca, teoretika, historika, prekladateľa a pedagóga.

Informácie o udalosti

Hostiteľ:Univerzitná knižnica UMB
Dátum a čas začiatku:1. sep. 2019 - 8:30
Dátum a čas konca:30. sep. 2019 - 16:00
Miesto:Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Oľga Petránová
Kontakt:048/446 5208
E-mail:olga.petranova@umb.sk
WWW:https://www.library.umb.sk/podujatia/fotogaleria-2019/jan-stevcek-vystava-knih-z-fondu-uk.html