Mária Ďuríčková

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky, prekladateľky, scenáristky a autorky literatúry pre deti a mládež.

Informácie o udalosti

Hostiteľ:Univerzitná knižnica UMB
Dátum a čas začiatku:1. sep. 2019 - 9:00
Dátum a čas konca:11. okt. 2019 - 16:00
Miesto:Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Renáta Grendárová
Kontakt:048/446 5211
E-mail:renata.grendarova@umb.sk
WWW:https://www.library.umb.sk/podujatia/fotogaleria-2019/maria-durickova-vystava-knih-z-fondu-uk.html