print


Vážení používatelia
,

 platby za služby UK UMB môžete od 1. 4. uhrádzať nielen v hotovostipoštovou poukážkou,
ale už aj bankovým prevodom!

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

IBAN: SK91 8180 0000 0070 0065 7514

BIC: SPSRSKBA (uvádza sa v prípade platby zo zahraničia)

❗ Odosielateľ je povinný uviesť:❗

1. VARIABILNÝ SYMBOL ➡

• 109300 – pri platbe za služby UK UMB

• 10930001 – výlučne pri platbe za spracovanie publikačnej činnosti

 2. DO SPRÁVY PRE ADRESÁTA NAPÍSAŤ ➡

• MENO A PRIEZVISKO

 ÚČEL PLATBY 

Variabilný symbol a účel platby uvediete podľa pokynov pracovníka knižnice.

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB