print

Projekt z Fondu na podporu umenia v roku 2018

 

 

 

 

 

  

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela sa aj v roku 2018 uchádzala o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v rámci podprogramu 5.1.3 Akvizícia knižníc. Projekt s názvom Pravidelné doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – predpoklad spokojnosti používateľov bol z Fondu na podporu umenia podporený sumou 7 000 EUR. Po jeho ukončení vás budeme informovať o realizácii, ako aj o dokumentoch, ktoré sme v rámci spomínaného projektu pre vás do fondu univerzitnej knižnice zakúpili.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB