print

Zoznam darcov

Univerzitná knižnica UMB vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým darcom za hodnotné publikácie, ktoré obohatili knižničný fond.

Roky: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

 

Zoznam darcov za rok 2020 

Právnické osoby

 • Advokátní kancelář, Alexander Bělohlávek, Praha, Česká republika
 • AFP Global, Školské poradenské zariadenie SPC, Slaný, Česká republika
 • Central European University, Budapešť, Maďarsko
 • Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
 • EFFETA, Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre, Nitra
 • Chemosvit, Svit
 • Institut celoživotního vzdelávání, Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budejovice, Česká republika
 • Matica slovenská, Martin
 • Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Banská Bystrica
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava
 • Nadácia United Philanthropy, Bratislava
 • Občianske združenie Maják nádeje, Košice
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika
 • Petit Press, Bratislava
 • Poradca podnikateľa, Žilina
 • PostScriptum, Bratislava
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Slovenská advokátska komora, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenský historický ústav v Ríme, Bratislava
 • Sprinton, Trnava
 • Studienzentrum Hohe Warte, Viedeň, Rakúsko
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
 • Technická univerzita v Liberci, Liberec, Česká republika
 • Tekovské múzeum, Levice
 • Trnavská univerzita v Trnave, Trnava
 • University of Rijeka, Opatija, Chorvátsko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
 • Ústav pamäti národa, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Bratislava
 • ZO OZ KOVO, Košice 

Zoznam darcov za rok 2019

Právnické osoby

 • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha, Česká republika
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Informačné centrum Europe Direct, Lučenec
 • Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
 • Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika
 • Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
 • Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Matica slovenská, Martin
 • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
 • Občianske združenie Gamajun, Košice
 • Občianske združenie Maják, Zlaté Moravce
 • Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov
 • Obec Malachov
 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Petit Press, Bratislava
 • Poradca podnikateľa, Žilina
 • Portál Slovakia, Veľký Slavkov
 • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
 • Redakcia časopisu Kultúrne dejiny, Ružomberok
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská asociácia knižníc, Bratislava
 • Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
 • Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica
 • Suweco, Praha, Česká republika
 • Sveučilište u Rijeci, Opatija, Chorvátsko
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
 • Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Bratislava
 • Versa Media, Bratislava
 • V Obzor, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Bratislava

Zoznam darcov za rok 2018

Právnické osoby

 • Advokátní kancelář, Praha, Česká republika
 • Universität Wien, Wien, Rakúsko
 • Centrum edukačného výskumu, Banská Bystrica
 • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha, Česká republika
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
 • FUNDACJA Informacyjne Biuro Solidarności z Biaorusią, Warszawa, Poľsko
 • Globsec Academy Centre, Banská Bystrica
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • LK Permanent s. r. o., Bratislava
 • Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa
 • Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Matica slovenská, Martin
 • Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 • Mestský úrad, Lučenec
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava
 • Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava
 • Občianske združenie MAJÁK, Zlaté Moravce
 • Občianske združenie MAJÁK NÁDEJE, Košice
 • Obecný úrad, Raková
 • Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Petit Press, Bratislava
 • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Stupava
 • Poradca podnikateľa, Žilina
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Procom, Bratislava
 • Slovenská advokátska komora, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská asociácia knižníc, Bratislava
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Slovenský Červený kríž, Banská Bystrica
 • Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
 • Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry, Bratislava
 • Sveučilište u Rijeci, Opatija, Chorvátsko
 • Technická univerzita, Liberec, Česká republika
 • Technická univerzita, Ostrava, Česká republika
 • The Low Countries, Belgicko
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 • Ústav etnológie SAV, Bratislava
 • Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ústav pamäti národa, Bratislava
 • Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, Srbsko
 • Ústavný súd Slovenskej republiky, Košice
 • Veľvyslanectvo Brazílie, Bratislava
 • Vihorlatská knižnica, Humenné
 • Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava
 • Politechnika Śląska, Zabrze, Poľsko
 • Zväz protikomunistického odboja, Bratislava

Zoznam darcov za rok 2017

Právnické osoby

 • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Bratislava
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Mendelova univerzita, Brno
 • Občianske združenie Liga proti bezpráviu, Bratislava
 • Občianske združenie Maják nádeje, Košice
 • Obec Hrušov
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
 • Petit Press, Bratislava
 • Poradca podnikateľa, Žilina
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Slovak Academic Press, Bratislava
 • Slovak Governance Institute, Bratislava
 • Slovart, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
 • Spoločnosť Pro Historia, Bratislava
 • Suweco, Praha
 • Štátny pedagogický ústav, Bratislava
 • Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava
 • The Embassy of the Republic of Turkey, Bratislava
 • The Low contries, Belgicko
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita J. Selyeho, Komárno
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Ústav dejín kresťanstva, Bratislava
 • Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • Ústav evropské etnologie, Brno
 • Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava
 • Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Bratislava
 • Vysoká škola podnikání a práva, Praha
 • Západočeská univerzita, Plzeň

Zoznam darcov za rok 2016

Právnické osoby

 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu, Dudince
 • Inštitút filozofie, Prešov
 • Inštitút manažérskych systémov, Poprad
 • Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
 • Kancelária Slovenskej advokátskej komory, Bratislava
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • L. K. Permanent spol. s.r.o., Bratislava
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava
 • Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava
 • Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava
 • Občianske združenie Liga proti bezpráviu, Bratislava
 • Občianske združenie Universitas Matthiae Belii, Banská Bystrica
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Oxford Centre for Mission Studies, Oxford
 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava
 • Spolok nepočujúcich pedagógov, Bratislava
 • The Low Countries, Belgicko
 • The University of Georgia, Athens
 • TransProduct - preklady a mediálne poradenstvo, Bratislava
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Turčianska knižnica, Martin
 • University of Rijeka, Opatia
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Ústav literatúry a umeleckej komunikácie, Nitra
 • Ústav pamäti národa, Bratislava
 • Ústav verejnej politiky, Bratislava
 • Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Bratislava
 • Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava
 • Vysoká škola ekonomická, Praha
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha
 • Wolters Kluwer, Praha
 • Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava

 

Zoznam darcov za rok 2015

Právnické osoby

 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Aspekt, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • České vysoké učení technické, Praha
 • Inštitút filozofie, Prešov
 • Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Rovinka
 • Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha
 • Konfederácia politických väzňov Slovenska, Bratislava
 • Levy Economics Institute of Bard College, Ammandale-on-Hudson
 • LIMES - ANAVUM, Praha
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Matica slovenská, Martin
 • Mestský úrad, Nová Dubnica
 • Nakladateství Gaudeamus, Hradec Králové
 • Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava
 • NESTLÉ S.A., Švajčiarsko
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Permanent s. r. o., Bratislava
 • Poradca podnikateľa spol. s r. o., Žilina
 • Poradňa pre občianske ľudské práva, Košice
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Slovenská advokátska komora, Bratislava
 • Slovenské národné múzeum, Martin
 • Slovenský filmový ústav, Bratislava
 • Slovenský historický ústav, Bratislava
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • Štátna vedecká knižnica, Prešov
 • Technická univerzita, Zvolen
 • The Low Countries, Holandsko
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Uniwersytet Technologiczno-humanistyczny, Radom
 • Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • Veľvyslanectvo Tureckej republiky, Bratislava
 • Vysoké učení technické, Brno
 • Wolters Kluwer a. s., Praha

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB