RSS RSS print

Academic Search Ultimate - skúšobný prístup do databázy

Vážení používatelia,

Univerzita Mateja Bela a spoločnosť EBSCO Information Services pre Vás pripravili skúšobný prístup do kolekcie Academic Search Ultimate.

EBSCO Information Services je popredným poskytovateľom elektronických informačných zdrojov a služieb pre knižnice na celom svete. Okrem veľkého množstva tematických a multiodborových kolekcií e-časopisov a e-kníh ponúka aj produkty, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché prehľadávanie viacerých kolekcií z jedného prehľadávača.

Academic Search Ultimate  je najrozsiahlejšia multiodborová databáza spoločnosti EBSCO pre akademický výskum. Obsahuje tisíce recenzovaných časopisov a videí z mnohých tematických oblastí, napr. antropológia, biológia, etnológia, filozofia, fyzika, geografia, geológia, hudba, chémia, kulturológia, matematika, právo, psychológia, religionistika, technológie a i.

Vstup do databázyhttp://search.ebscohost.com

Skúšobný prístup potrvá do 22. apríla 2019.

Prístup do databázy je nastavený na IP adresy UMB, t. j. dostupná je len z počítačov pripojených do Metropolitnej siete UMB.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB