RSS RSS print

American Society of Microbiology - skúšobný prístup k časopisom

Vážení používatelia,

Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť ACCUCOMS pre vás pripravili skúšobný prístup časopisom vydávaných American Society for Microbiology (ASM).

ASM je nezisková organizácia založená v roku 1899. Zaoberá sa medzinárodnou podporov výskumu v oblasti mikrobiológie. Vydáva rôzne vedecké časopisy, učebnice a ďalšie vzdelávacie materiály týkajúce sa aplikovaného výskumu mikrobiológie, bakretiálnej patogenézy, klinickej mikrobiológie, environmentálnej mikrobiológie, potravinárskej mikrobiológie, imunológie, virológie, molekulárnej biológie a i.

Vstup do databázy:

 • journlas.asm.org pre časopisy:
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy
  • Applied and Environmental Microbiology
  • Clinical Microbiology Reviews
  • Microbiology Resource Announcements
  • Infection and Immunity
  • Journal of Bacteriology
  • Journal of Clinical Microbiology
  • Journal of Virology
  • Microbiology and Molecular Biology Reviews
  • Microbiology Spectrum
  • Molecular and Cellular Biology
  • mBio
  • mSphere
  • mSystems
 • asmscience.org pre časopisy:
  • Journal of Microbiology & Biology Education
  • EcoSal Plus
  • Microbiology Spectrum

Prístup je viazaný na IP adresy Metropolitnej siete UMB, t. j. plné texty sú dostupné len z počítačov pripojených do domény UMB.

Skúšobný prístup potrvá do 31. októbra 2020.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB