RSS RSS print

Bloomsbury - skúšobný prístup k e-knihám

Vážení používatelia,

Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Bloomsbury pre Vás pripravili skúšobný prístup do dvoch knižných kolekcií.

Bloomsbury je nezávislé knižné vydavateľstvo, ktoré bolo založené v roku 1986. V prvých rokoch sa orientovalo predovšetkým na vydávanie beletrie pre všetky vekové kategórie (vyšli tu napríklad aj knihy o Harrym Potterovi), neskôr sa zameralo aj na vydávanie odborných a vedeckých monografií predovšetkým z oblasti humanitných a spoločenských vied. Práve v týchto tematických oblastiach ročne publikuje viac ako 1 000 kníh v tlačenej i elektronickej podobe.

V rámci skúšobného prístupu sú pre UMB dostupné:

Bloomsbury Collection - obsahuje viac ako 6 000 titulov najnovších vedeckých publikácií Bloomsbury.

Bloomsbury Cultural History - jedinečný digitálny referenčný nástroj, ktorý ponúka prierez celou históriou ľudstva. Tematické pokrytie každého obdobia je konzistentné, takže používatelia môžu sledovať vývoj určitej témy v priebehu jednotlivých etáp a získať tak široký prehľad o jej vývine. 

Vstup do databáz je viazaný na Metropolitnú sieť UMB, t. j. len z počítačov zapojených do tejto siete.

Skúšobný prístup potrvá do 5. januára 2019.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

 

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB