RSS RSS print

Databázy ProQuest - prístup obnovený

Vážení používatelia,

v rámci národného projektu NISPEZ IV (Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií), na ktorom sa finančne spolupodieľa aj UMB, bol obnovený prístup k databázam na platforme ProQuest. Prístup máte k týmto kolekciám:

  • ProQuest Central
  • ProQuest Dissertations & Theses Abstract & Index
  • MEDLINE
  • knižná kolekcia Academic Complete (knižná kolekcia je dostupná na platfome ProQuest a Ebook Central)

K databázam máte aj možnosť vzdialeného prístupu cez konto používateľa v online katalógu. Návod na vzdialený prístup

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB