RSS RSS print

Euromonitor International a databáza Passport - skúšobný prístup

Vážení používatelia,

Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Euromonitor International pre vás pripravili skúšobný prístup k databáze Passport, ktorá poskytuje podrobné údaje o priemyselných odvetviach a spotrebiteľoch v 1 200 mestách a 210 krajinách. V databáze nájdete:

  • údaje o priemyselných odvietviach (nadnárodná databáza s informáciami o veľkosti trhu a jeho kategóriách, trhových podieloch, podieloch značiek, distribučných vzorcoch, podieloch spoločností, predpovediach predaja a iných meraniach relevantných pre každý sektor)
  • správy o jednotlivých krajinách (hĺbkové analýzy rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov s komentármi týkajúcimi sa napr. trendov predaja, preferencií spotrebiteľov, konkurencie značiek, prognóz predaja a i.)
  • globálne správy (obsahujú kľúčové otázky ovplyvňujúce výkonnosť medzinárodného trhu so zameraním na smerovanie jeho vývoja)
  • profily spoločností (analýzy popredných medzinárodných hráčov v rámci jedného odvetvia a/alebo viacerých odvetví)
  • komentáre, články a diskusie.

Skúšobný prístup potrvá od 17.1.2022 do 17.2.2022.

Vstup do databázy: https://www.portal.euromonitor.com/ (link bude funkčný až od dátumu začiatku skúšobného prístupu)

Prístup je viazaný na IP adresy Metropolitnej siete UMB, t. j. plné texty sú dostupné len z počítačov pripojených do domény UMB.

Dňa 17.1.2022 o 15 h sa prostredníctvom aplikácie MS Teams uskutoční krátky webinár so zástupkyňou spoločnosti Euromonitor International Dianou Romancik, ktorá vám prestaví databázu a jej používanie. Na webinár je potrebná registrácia!

Viac informácií o využití databázy vo výučbe, pri štúdiu a v praxi nájdete v informačných brožúrach nachádzajúcich sa v prílohách tejto stránky. 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB