RSS RSS print

GALE OneFile - prístup k novým plnotextovým databázam

Vážení používatelia,

Univerzita Mateja Bela má v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice prístup k dvom novým elektronickým informačným zdrojom na platforme GALE:

GALE Academic OneFile
Databáza ponúka viac ako 17 000 titulov vedeckých časopisov, z ktorých len 11 % s časovým embargom (max 98 dní). Ponúka prístup k významným svetovým denníkom, ako aj videá z BBC Worldwide Learning a CNN.

GALE General OneFile
Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík, pričom 40 % z nich nenájdete v inej databáze. Nájdete tu viac ako 9 000 plnotextových titulov (prevažne bez časového embarga), recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB