RSS RSS print

HSTalks: Business & Management Collection - Nový predplatený e-zdroj

Vážení používatelia,

Univerzitná knižnica UMB zakúpila jedinečnú kolekciu vzdelávacích materiálov na platforme HSTalks (Henry Stuart Talks Ltd).

Business & Management Collection obsahuje viac ako 1 350 videoprednášok, rozhovorov a prípadových štúdií z oblasti ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, strategického manažmentu a technológií. Kolekcia sa neustále rozširuje a jednotlivé materiály je možné začleniť aj do online vzdelávacieho prostredia, napr. Moodle.

Vstup do databázy:

  • priamo zo stránky Univerzitnej knižnice v sekcii Elektronické zdroje Databázy HSTalks
  • vzdialene cez konto používateľa v online katalógu v sekcii Zdroje Licencované zdroje

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB