RSS RSS print

IOP Publishing - nové a open access časopisy

Vážení používatelia,

dávame Vám do pozornosti prístup k voľne dostupným článkom a otvoreným časopisom vydavateľstva IOP (Institut of Physics). Vydavateľstvo IOP je dcérskou spoločnosťou Fyzikálneho inštitútu, ktorý sa usiluje o rozvoj výskumu a vzdelávania v oblasti fyziky, ako aj šírení povedomia o fyzike u verejnosti. Platforma IOP Publishing ponúka množstvo vedeckých časopisov, e-kníh a konferenčných zborníkov.

Voľne dostupné sú články v štyroch nových časopisoch tohto vydavateľstva:

Voľný prístup potrvá do 31. 12. 2018.

 

Vydavateľstvo ponúka aj niekoľko otvorených (open access) časopisov:

S open access článkami sa stretnete aj v ostatných časopisoch IOP.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

 

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB