RSS RSS print

Kde nájsť zdroje na štúdium a písanie záverečných prác?

Vážení používatelia,

v tomto pre vás ťažkom období vám chceme sprostredkovať množstvo prospešných elektronických zdrojov. Môžete ich využiť nielen na štúdium, ale aj na písanie záverených a kvalifikačných prác.

Univerzitná knižnica UMB prostredníctvom svojej webovej stránky www.library.umb.sk ponúka prístup k širokej palete licencovaných elektronických informačných zdrojov.

Zároveň vás upozorňujeme, že UMB má opäť prístup k databázam na platforme ProQuest (ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses Abstract & Index, MEDLINE) a ku knižnej kolekcii na ProQuest eBook Central.

V rámci predplateného prístupu k časopiseckej kolekcii na platforme Cambridge Core sprístupnilo vydavateľstvo Cambride University Press učebnice, príručky a krátke monografie.

K všetkým licencovaným zdrojom sprístupnených cez stránku univerzitnej knižnice v sekcii Elektronické zdroje  Databázy môžu registrovaní používatelia pristupovať aj vzdialene cez konto používateľa v online katalógu. Návod na vzdialený prístup.  

Prístupné sú aj stovky iných časopisov a elektronických kníh prostredníctvom skúšobných a dočasných prístupov. O všetkých novinkách informujeme na webovej stránke v sekcii Oznamy. Odporúčame sledovať aj ponuku užitočných webinárov určených hlavne doktorandom.

Priebežne aktualizujeme zoznam voľne dostupných zdrojov. Tie sú v sekcii radené abecedne podľa odborov. Ak ste nenašli váš študijný odbor, odporúčame pozrieť časť Multiodborové, Všeobecné zdroje. Nájdete tu rozličné druhy dokumentov – knihy, časopisy, zborníky, videá, slovníky, encyklopédie a mnoho iného.

Voľne dostupné publikácie vydané v Beliane - vydavateľstve UMB sú zverejnené na webovej stránke publikacie.umb.sk v kategórií Na Stiahnutie, množstvo voľne dostupných článkov nájdete pomocou zoznamu časopisov vydávaných na UMB.

Užitočné zdroje ponúka aj platforma Pablikado, na ktorej je vytvorená Študijná kolekcia. Sú v nej sprístupné knihy, zborníky a časopisy. Prístup do tejto kolekcie potrvá minimálne do 31. mája 2020. Viac informácií pre prihlásenie nájdete v sekcii Oznamy Študijné texty online v databáze Pablikado.

Študentom ďalej odporúčame upriamiť pozornosť na Open Access zdroje, ktoré je možné vyhľadať na:

Ak píšete seminárnu, záverečnú či kvalifikačnú prácu môže byť pre vás užitočný portál Informačná a mediálna gramotnosť.

Nezabúdajte na prednášky a informácie, ktoré Vám pridávajú a zdieľajú Vaši pedagógovia na Moodle.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB