RSS RSS print

Nástroje spoločnosti Digital Science - skúšobný prístup

Vážení používatelia,

Univerzita Mateja Bela, Centrum vedecko-technických informácií a spoločnosť Digital Science pre vás pripravili skúšobný prístup k dvom zaujímavým nástrojom.

Digital Science technologická spoločnosť, ktorá slúži potrebám vedeckých a výskumných komunít vo všetkých kľúčových bodoch cyklu vedeckého výskumu. Investuje do podpory inovatívnych podnikov a technológií, vďaka ktorým sú všetky časti výskumného procesu otvorenejšie, efektívnejšie a účinnejšie. Z portfólia nástrojov a služieb tejto spoločnosti pre vás prinášame dva nástroje.

1. Dimensions Plus je analytický nástroj pre strategické plánovanie vedecko-výskumných inštitúcií. Databáza obsahuje údaje o publikáciách, grantoch, klinických testoch, patentoch a iných typoch dokumentov (aj s metrikami ich využívania). Nájdete tu informácie o vývoji v oblasti výskumu a rozvoji vedných disciplín. Platforma slúži aj na vyhľadávanie partnerstiev a analýzu inštitúcie.

Vstup do databázy: https://app.dimensions.ai

2. Overleaf je nástroj na individuálne, či kolaboratívne písanie článkov, štúdií, záverečných a výskumných prác a i. Na využívanie tohto nástroja je potrebná registrácia. Odporúčame registráciu prostredníctvom e-mailov univerzity (meno.priezvisko@umb.sk, resp. meno.priezvisko@studenti.umb.sk).

Vstup do databázy: www.overleaf.com

 

Skúšobný prístup k obom nástrojom potrvá do 30. septembra 2019.

Prístup do databázy je nastavený na IP adresy UMB, t. j. dostupná je len z počítačov pripojených do Metropolitnej siete UMB.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB