RSS RSS print

 

Vážení používatelia,

dokumenty požičané z Univerzitnej knižnice UMB môžete vrátiť 

OSOBNE,

prostredníctvom BIBLIOBOXU

alebo POŠTOU na adresu:
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40
P. O. Box 285, 974 01 Banská Bystrica

( V súlade s Knižničným poriadkom UK UMB je odosielateľ povinný dokument riadne zabaliť a zásielku poistiť.)

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB