RSS RSS print

Niektoré EIZ môžete využívať aj prostredníctvom prihlásenia

Vážení používatelia,

niektoré elektronické informačné zdroje môžete využívať aj cez prihlásenie.

Do databáz na platforme GALE Cengage (AcademicOneFile, GeneralOneFile a  Infotrac Custom Journal) a k aktuálne prebiehajúcemu skúšobnému prístupu do Gale Reference Complete cez linku  www.galepages.com/unmatbel s heslom: Slovakia

Scientometrická databáza Web of Science ak máte vytvorené personálne konto na tejto platforme, môžete sa k tejto službe prihlasovať aj pomocou e-mailovej adresy a personálneho hesla. 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB