Univerzitná knižnica UMB

Obmedzenie služieb Referátu absenčných výpožičiek a Referátu MVS a MMVS v mesiacoch jún - august

Vážení používatelia,

v období od 24. 6. 2019 do 16. 8. 2019 budú pracoviská Univerzitnej knižnice UMB - Referát absenčných výpožičiek a Referát MVS a MMVS na Tajovského 40 z dôvodu rekonštrukcie budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB zatvorené. V tomto období nebude možné zadávať elektronické žiadanky na dokumenty.

Elektronické žiadanky a rezervácie budú opätovne sprístupnené od 12. 8. 2019.

Ďakujeme za porozumenie a želáme Vám príjemné prežitie letných mesiacov.

 


Univerzitná knižnica UMB