RSS RSS print


Vážení používatelia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti obnovený prístup k jazykovej databáze Macmillan English Campus.

Chcete sa zdokonaliť v anglickom jazyku?

Online vzdelávacia platforma je určená pre výučbu a prax anglického jazyka. Cvičné materiály pokrývajú každú jazykovú úroveň od A1 po C2 a širokú škálu tém na jednom mieste. 

Dostupná je počas otváracích hodín ➡ https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/

v Samovzdelávacom stredisku Univerzitnej knižnice UMB na Tajovského 10 (Školička, 2. poschodie, č. dverí 326)

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB