RSS RSS print

Vážení používatelia,

v súvislosti s prijatým rozhodnutím vedenia UMB k prevencii šírenia ochorenia COVID-19 budú od 9. 3. 2020 do 29. 3. 2020 študovne a Referát absenčných výpožičiek ZATVORENÉ.

Poplatky za oneskorené vrátenie výpožičky nebudú účtované. Výpožičky a žiadanky budú automaticky predĺžené.

V prípade potreby kontaktujte knižnicu prostredníctvom e-mailu kniznica@umb.sk, referenčných služieb (Spýtajte sa knižnice, Napíšte nám), alebo kontaktných formulárov na webovej stránke univerzitnej knižnice.

Ďakujeme za pochopenie.

Mimoriadne opatrenie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2

 

logo UK UMB v jpg. súbore 

 

Dear users,

in connection with decision of management of Matej Bel University and preventive measures to tackle the spread of coronavirus disease COVID-19 University Library of MBU is CLOSED from March 9, 2020 until March 29, 2020.

Overdue fees will not be charged in this case. All loans and electronic orders will be automatically renewed.

To contact University Library please use e-mail kniznica@umb.sk, reference services (Ask your library, Feedback form) or contact forms on university library web page.

Thank you for your understanding.

Preventive measures to tackle the spread of COVID-19

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB