RSS RSS print

Oxford Handbooks Online - skúšobný prístup do databázy

Vážení používatelia,

Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Slovart G.T.G. pre vás pripravili skúšobný prístup k viac ako 1 000 e-knihám zhromaždených v kolekcii OXFORD HANDBOOKS ONLINE. Nájdete v nej približne 35 000 recenzovaných vedeckých článkov, esejí a prehľadov k aktuálnym a ťažiskovým témam z oblasti archeológie, ekonomických vied, klasických štúdií, kriminológie, dejín, práva, lingvistiky, literárnej vedy, hudby, filozofie, politológie, psychológie, religionistiky a sociológie.

Využite možnosť prístupu do tejto databázy s možnosťou podávania návrhov na zakúpenie e-kníh do fondu UK UMB. Návrhy na zakúpenie adresujte do univerzitnej knižnice prostredníctvom Žiadanky na kúpu e-knihy: https://www.library.umb.sk/sluzby/objednavky-sluzieb/ziadanka-na-kupu-e-knihy.html.

Vstup do databázy: https://www.oxfordhandbooks.com/

Skúšobný prístup potrvá do 31. marca 2020.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB