RSS RSS print

Ponuka webinárov na jeseň

Vážení používatelia,

dávame Vám do pozornosti niekoľko zaujímavých webinárov na rozličné témy publikovania, výučby a využívania elektronických informačných zdrojov:

Pre vedcov a doktorandov

  • 1. 10. 2020 Writefull: vypilujte svoje odborné texty v angličtine
  • 19. - 26. 10. 2020 What does Open Research mean for you? pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu
  • 21. a 28. 10. 2020 Altmetrics Conference

Mnohoodborové e-zdroje, pre používateľov a knihovníkov

  • 23. 9. 2020 Supporting Online Learning with ProQuest
  • 25. 9. 2020 Discover your Ebook Central Collections
  • 25. 9. 2020 ProQuest Platform: Use of Varied of Content in Teaching, Learning and Research
  • 1. 10. 2020 Ebook Central for new (and returning) users

Všetky podujatia, bližšie informácie a prihlášky na jesenné webináre zverejňujeme na www.aib.sk/novinky/2219-jesenne-webinare-na-podporu-vedeckej-prace-a-e-learningu.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB