RSS RSS print

Pracovná ponuka – pracovník Referátu akvizície

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prijme do zamestnania

Pracovníka referátu akvizície

Náplň práce:

 • akvizícia rôznych typov dokumentov

 • spracovanie objednávok a akvizičných záznamov v knižnično-informačnom systéme ARL

 • sledovanie domácej a zahraničnej vydavateľskej produkcie

 • vyhodnocovanie požiadaviek používateľov a pracovísk univerzity

 • komunikácia s dodávateľmi

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie 

 • organizačné schopnosti

 • znalosť anglického jazyka

 • pokročilá znalosť práce s PC – World, Excel, Power Point

 • výhodou znalosť knižnično-informačného systému ARL

Poskytujeme:

 • platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zaujímavú prácu v informačnej a vzdelávacej inštitúcii

 • možnosť ďalšieho osobného a odborného rastu

 • pružnú pracovnú dobu

 • možnosť prechodného ubytovania

Nástup: 1. 8. 2019 (zastupovanie materskej dovolenky)


Kontakt: 
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Tel. č. 048/4465205-6

e-mail: michaela.mikuskova@umb.sk

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB