RSS RSS print

Predbežné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

Vážení používatelia,

v zmysle odporúčaní UMB v súvislosti s ochorením COVID-19 Univerzitná knižnica UMB žiada používateľov, ktorí sa vrátia z krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu a majú vypožičané dokumenty z knižničného fondu UK UMB, aby ihneď kontaktovali pracovníčky knižnice na telefónnom čísle 048 / 446 7441, prípadne e-mailom: kniznica@umb.sk.

Požičané knihy je možné vrátiť po uplynutí odporúčanej dvojtýždňovej samoizolácie. Pokuty za oneskorené vrátenie dokumentov nebudú v takomto prípade účtované.

Odporúčania UMB v súvislosti s ochorením COVID-19

 

Dear users,

in terms of the UMB recommendations regarding coronavirus disease COVID-19, we asks every user who returns from any country with confirmed coronavirus and has borrowed documents from the University Library, to contact the library staff immediately on phone number 00421 48 446 7441, or by e-mail: kniznica@umb.sk.

Books can be returned after the recommended two-weeks self-isolation. Overdue fees will not be charged in this case.

UMB recommendations regarding coronavirus disease COVID-19

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB