RSS RSS print

Royal Society of Chemistry - voľne dostupné časopisy

Vážení používatelia,

dávame Vám do pozornosti voľný prístup k časopisom Royal Society of Chemistry. Royal Society of Chemistry je britskou Kráľovskou vedeckou spoločnosťou, ktorej cieľom je podporovať vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti chémie na celom svete. Prostredníctvom svojho vydavateľstva (Royal Society Publishing) vydáva množstvo vedeckých časopisov a monografií.  

Aktuálne ponúka voľný prístup k dvom časopisom:

Voľný prístup potrvá do 31. 12. 2018.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB