RSS RSS print

Služba Citace PRO - knižnica už nebude predplácať rozšírenú verziu

Vážení používatelia,

vzhľadom na nízke využívanie služby CitacePRO slúžiacej na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií sme sa rozhodli prístup k tejto službe ukončiť.

 

Čo to znamená pre používateľov tejto služby?

Upozorňujeme všetkých jej používateľov, aby si do 31. 8. 2020 zálohovali všetky citácie a predovšetkým priložené súbory v osobnom konte!

Konto používateľa vytvorené na tomto portáli vám ostane dostupné naďalej, nezmenia sa ani prihlasovacie údaje. Nebudú však dostupné služby:

  • úložisko pre dokumenty,
  • doplnok Citace PRO do webových prehliadačov,
  • doplnok Citace PRO do Wordu,
  • viac ako 6 000 citačných štýlov.

Služba CitacePRO už nebude dostupná ani pri bibliografických záznamoch dokumentov v online katalógu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Citačný manažér je možné naďalej využívať v jeho bezplatnej verzii na www.citace.com. Tá umožňuje:

  • manuálne generovanie citácií podľa normy ISO 690,
  • správu citácií vo vlastnom konte používateľa,
  • export citácií do MS Word, PDF,
  • import citácií z databáz a katalógov.

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB