RSS RSS print

Služba SUMMON opäť dostupná

Vážení používatelia,

v rámci projektu NISPEZ IV - Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (databáz) má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2020 aktivovaný prístup na základe autorizácie IP adries k discovery službe Summon spoločnosti ProQuest.

Summon je akademický vyhľadávač, ktorý umožňuje vyhľadávať na jednom mieste v licencovaných a otvorených informačných zdrojoch, ku ktorým má UMB prístup. Poskytuje aj ďalšie užitočné funkcie a nástroje:

  • univerzálny linkovací nástroj 360 Link – privedie používateľov k úplnému textu, ak je v rámci predplatných e-zdrojov dostupný
  • citačný manažér RefWorks Lite – základná verzia online služby na ukladanie citácií a úplných textov, vytváranie bibliografií a zdieľanie citácií i úplných textov

Vstup na portál Summon: http://ukumb.summon.serialssolutions.com/.

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB