RSS RSS print

Študijné materiály dostupné online

Vážení používatelia,

v tomto pre vás ťažkom období vám chceme sprostredkovať množstvo prospešných elektronických zdrojov. Môžete ich využiť nielen na štúdium, ale aj na písanie záverených a kvalifikačných prác.

Univerzitná knižnica UMB prostredníctvom svojej webovej stránky www.library.umb.sk ponúka prístup k širokej palete licencovaných elektronických informačných zdrojov.

Zároveň vás upozorňujeme, že UMB má vytvorenú Virtuálnu študovňu, kde nájdete vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné materiály vydané na UMB. 

K všetkým licencovaným zdrojom sprístupnených cez stránku univerzitnej knižnice v sekcii Elektronické zdroje  Databázy a vo Virtuálnej študovni môžu registrovaní používatelia pristupovať aj vzdialene prostredníctom Virtual Private Network (VPN) a konfiguračného súboru LIBRARY-VPN. Návod na inštaláciu klienta OpenVPN a konfiguračného súboru pre vzdialený prístup nájdete na portáli Moodle.

O všetkých novinkách o e-zdrojoch a aktuálnych skúšobných prístupoch informujeme na našej webovej stránke v sekcii Oznamy. Odporúčame sledovať aj ponuku užitočných webinárov určených hlavne doktorandom.

Priebežne aktualizujeme zoznam voľne dostupných zdrojov. Tie sú v sekcii radené abecedne podľa odborov. Ak ste nenašli váš študijný odbor, odporúčame pozrieť časť Multiodborové, Všeobecné zdroje. Nájdete tu rozličné druhy dokumentov – knihy, časopisy, zborníky, videá, slovníky, encyklopédie a mnoho iného.

Vo fonde univerzitnej knižnice sa nachádzajú aj elektronické knihy. Nájdete ich v online katalógu Zdroje - E-knihy

Voľne dostupné publikácie vydané v Beliane - vydavateľstve UMB sú zverejnené na webovej stránke publikacie.umb.sk v kategórií Na Stiahnutie, množstvo voľne dostupných článkov nájdete pomocou zoznamu časopisov vydávaných na UMB.

Študentom ďalej odporúčame upriamiť pozornosť na Open Access zdroje, ktoré je možné vyhľadať na:

Ak píšete seminárnu, záverečnú či kvalifikačnú prácu môže byť pre vás užitočný portál Informačná a mediálna gramotnosť.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB