RSS RSS print

Vzdelávacie videá z produkcie JoVE

Vážení používatelia,

vedecký videočasopis JoVE (Journal of Visualized Experiments) sprístupnil zdarma jednu z najnovších kolekcií vzdelávacích materiálov JoVE Core Molecular Biology.

Učebnica je rozdelená do 11 kapitól, v ktorých prostredníctvom 157 stručných a ľahko pochopiteľných animovaných videolekcií vysvetľuje kľúčové pojmy v odbore (záložka Key Terms and Concepts). V 33 videách nájdete praktické laboratórne experimenty (záložka Scientists in Action).

Prístup k videám je možný cez vzdialený prístup.

Prístup potrvá do 15. júna 2021.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB