RSS RSS print

Vzdelávacie videá z produkcie JoVE

Vážení používatelia,

vedecký videočasopis JoVE (Journal of Visualized Experiments) sprístupnil zdarma niekoľko kolekcií vzdelávacích materiálov:

Prístup potrvá do konca roka 2020.

  • videoučebnica JoVE Core Biology - v 3 kapitolách nájdete viac ako 300 stručných a ľahko pochopiteľných lekcií, ktoré vysvetľujú kľúčové pojmy v biológii a viac ako 150 videí vedcov v akcii, ktoré ukazujú skutočné výskumné experimenty uskutočňované v dnešných laboratóriách.
  • Education video in STEM teaching, ktorý zahŕňa 20-sekundové ukážky videí v celom JoVE Video Journal aj JoVE Science Education. A približne 15 % video článkov je v režime open access:
    • JoVE Science Education – súbor jednoduchých, ľahko zrozumiteľných videoprezentácií v odboroch: biológia, fyzika, chémia, inžinierstvo, životné prostredie, psychológia, klinické zručnosti
    • Lab Manual – komplexné videá zamerané na biologické laboratórne vzdelávanie 

Prístup potrvá do 15. júna 2020.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB