Vážení kolegovia,
vážení študenti,

 od 1. 7. 2021 sme zmenili spôsob poskytovania vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom
sprístupňovaných Univerzitnou knižnicou UMB.

Vzdialený prístup z počítačov, ktoré nie sú zapojené do Metropolitnej siete UMB, je možný výlučne cez Virtual Private Network (VPN) prostredníctvom konfiguračného súboru LIBRARY-VPN.

 

Na portáli Moodle (sekcia Kurzy ➡ IT služby (IT Services) ➡ Slovensky ➡ UMB VPN) nájdete:

• podrobný návod na inštaláciu klienta OpenVPN a konfiguračného súboru LIBRARY-VPN,

inštrukcie pre nastavenieprácu s klientom OpenVPN.

Vzdialený prístup je umožnený len používateľom univerzitnej knižnice s platnou registráciou.

Technické otázky týkajúce sa vzdialeného prístupu smerujte na pracovníka Referátu systémovej podpory Tomáša Blahu (tomas.blaho@umb.sk).

 

Univerzitná knižnica UMB

Prílohy ku stránke: