RSS RSS print

Vzdialený prístup k e-zdrojom

Vážení používatelia,

došlo k aktualizácii servera poskytujúceho vzdialený prístup a môžete ho opätovne plnohodnotne využívať.

V prípade, že sa Vám niektorý licencovaný zdroj nenačíta správne, môže to byť spôsobený tým, že prehliadač si pamätá staré nastavenia servera. Potrebné je preto vymazať údaje vo vyrovnávacej pamäti daného internetového prehliadača. Vyrovnávaciu pamäť (alebo cache) vymažete použitím klávesovej skratky Ctrl+Shift+Del .

Ponúknu sa Vám nasledujúce možnosti, ktoré sa môžu trochu líšiť podľa typu prehliadača:

 Nastavenie vzdialeného prístupu

 

Môžete postupovať aj podľa návodu:

 

Po vyčistení vyrovnávacej pamäti je potrebné reštartovať prehliadač. Niektoré stánky po prvom otvorení môže načítavať dlhšie.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB