RSS RSS print

WriteFull - UMB predplatila užitočný nástroj na písanie odborných textov v AJ

Vážení používatelia,

Univerzita Mateja Bela zakúpila prístup k užitočnému nástroju na korekciu textov v anglickom jazyku Writefull. Tento nástroj používa jazykové modely založené na umelej inteligencii a navrhuje opravy gramatiky, interpunkcie, pravopisu, štylistiky a použitia odbornej terminológie

Nástroj Writefull pozostáva zo štyroch balíkov:

 • Writefull Revise – online služba na analýzu pripravených textov
 • Writefull Cite – online služba na identifikáciu častí textu, ku ktorým by mali byť doplnené chýbajúce odkazy na použitú (citovanú) literatúru
  • POZOR, obe služby sú dostupné len v metropolitnej sieti UMB
 • Writefull for Word – doplnok (plug-in) do MS Word poskytuje korekciu textov priamo počas ich písania
  • používanie služby si vyžaduje vytvorenie osobného účtu viazaného na e-mailovú adresu univerzity, tzn. s koncovkou @umb.sk / @student.umb.sk
 • Writefull for Overleaf – doplnok (plug-in) do Overleaf poskytuje korekciu textov priamo počas ich písania
  • služba je súčasťou predplateného balíka, avšak nástroj Overleaf univerzita nepoužíva

Návody na využívanie jednotlivých bálíkov nájdete v prílohách na spodku stránky.

Základné výhody Writefull:

 • bol navrhnutý na písanie a korekciu vedeckých a odborných textov (možno ho využiť vo všetkých fázach spracovania textu, od prípravy konceptu až po konečnú revíziu)
 • jazyková spätná väzba je viazaná na akademické písanie vo všetkých vedných odboroch
 • rozširovaním používateľskej základne sa nástroj neustále zdokonaľuje
 • rýchla odozva systému zefektívňuje prácu vedeckovýskumných pracovníkov
 • poskytuje podporu pri písaní a revízii textov aj pre jazykovo menej zdatných používateľov tohto nástroja, čím zvyšuje kvalitu publikačných výstupov zamestnancov, doktorandov a študentov a vedie k posilneniu publikovania v kvalitných indexovaných časopisoch.

Nástroje Writefull je zakúpený do 31. októbra 2022.

*** *** *** *** ***

Začiatok prístupu bude podporený webinárom Writefull - nástroj pre vaše odborné texty v angličtine určeným špeciálne používateľom našej univerzity.

Temín: 9. november 2021 o 13,00 h
Pozvánka
a registrácia sú dostupné na: https://www.aib.sk/seminare/838-zoznamte-sa-writefull-nastroj-pre-vase-odborne-texty-v-anglictine-umb/

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková (michaela.mikuskova@umb.sk)

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB