RSS RSS print

Zmena prihlasovania do konta používateľa

Vážení používatelia,

Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s Ústavom automatizácie a komunikácie UMB spúšťajú integráciu knižnično-informačného systému ARL s Identity management. Cieľom integrácie je prepojením rozličných informačných systémov používaných na UMB skvalitniť poskytovanie služieb a zjednodušiť k nim prístup. Integrácia bude prebiehať od 24. 01. 2018.

Po tomto dátume používajte na prihlasovanie do Konta používateľa v online katalógu Univerzitnej knižnice heslo, ktoré používate na prihlasovanie do konta UMB (IAM). To znamená, že sa budete prihlasovať rovnakým heslom, s ktorým máte prístup do väčšiny informačných systémov na univerzite (e-mailová schránka UMB, e-learningový portál LMS Moodle, počítačové učebne a informačné kiosky, wifi sieť EDUROAM, káblová sieť na internátoch). Ako prihlasovacie meno môžete použiť číslo karty (dlhé číslo – číslo čipu na ISIC/ITIC/karte externého študenta), Váš univerzitný e-mail, alebo login v tvare „jmrkvicka“ (bez @umb.sk).

Ak ste heslo zabudli, môžete si ho obnoviť na: https://iam.umb.sk/session/lostcredentials, alebo pošlite e-mail na helpdesk@umb.sk.

Všetky e-maily z Univerzitnej knižnice UMB Vám budú doručované už len na e-mailovú adresu pridelenú od UMB. Ostatné služby Univerzitnej knižnice UMB môžete využívať tak, ako ste boli zvyknutí doteraz. Prihlasovanie do e-formulárov na nahlasovanie publikačnej činnosti ostáva taktiež nezmenené (platia pôvodné prihlasovacie údaje i heslo).

Integrácia sa týka len študentov (denných i externých) a zamestnancov UMB (pedagogických i nepedagogických)! Používatelia z prostredia mimo UMB budú využívať Konto používateľa tak ako doteraz!

Pri technických problémoch súvisiacich s nefunkčnosťou Konta používateľa v online katalógu knižnice sa obráťte na Ing. Janku Ridzoňovú, janka.ridzonova@umb.sk (v prípade, že dostanete spätnú odpoveď o jej neprítomnosti kontaktujte Mgr. Michaelu Mikuškovú, michaela.mikuskova@umb.sk).

Univerzitná knižnica UMB

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB