print

Potrebujem poradiť

Knižnica A-Z

Metodické materiály

Najčastejšie otázky o registrácii používateľov, možnostiach požičania kníh, študovniach a službách univerzitnej knižnice

Návody na využívanie služieb:

  • Návod na využívanie online služieb knižnice
  • Návod na vzdialený prístup
  • Návod na prácu s vypracovanou rešeršou
  • Manuál na prácu s elektronickými formulármi pre nahlasovanie publikačnej činnosti
  • Manuál na pripájanie elektronických podkladov k publikačnej činnosti
  • Manuál na tvorbu výstupov z databázy publikačnej činnosti
  • Manuál na tvorbu výstupov z databázy publikačnej činnosti s ohlasmi
  • Manuál MŠ k sprístupňovaniu záverečných prác
  • Pokyny k odovzdávavaniu publikačnej činnosti a ohlasov externých doktorandov UMB

Užitočné pomôcky:

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB