Potrebujem poradiť

Knižnica A-Z

Metodické materiály

Najčastejšie otázky o registrácii používateľov, možnostiach požičania kníh, študovniach a službách univerzitnej knižnice

Návody na využívanie služieb:

  • Návod na využívanie online služieb knižnice
  • Návod na vzdialený prístup
  • Návod na prácu s vypracovanou rešeršou
  • Manuál MŠ k sprístupňovaniu záverečných prác

Užitočné pomôcky: