Program dobrovoľníctva

Koordinátor dobrovoľníkov: PhDr. Slávka Beracková
Adresa: Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 12, kl. 5212

 

Dobrovoľník je človek, ktorý vynakladá svoj osobný čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú neočakáva finančnú odmenu. Túto činnosť vykonáva z vlastnej vôle, bezodplatne, obvykle s podporou neziskovej organizácie či komunity.

Dobrovoľníctvo v Univerzitnej knižnici UMB je dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je zvýšiť spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB s jej knižnično-informačnými službami a zvýšiť zapojenie seniorov a senoriek do dobrovoľníckych aktivít. Jeho podstatou je funkčný tím dobrovoľníkov a pracovníkov knižnice.

Viac informácií o dobrovoľníckych aktivitách nájdete na webovej stránke: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

Logo Centra dobrovoľníctva