print

O programe

Dobrovoľnícky program je primárne zameraný na seniorov vo veku nad 50 rokov. Vytvára priestor, kde môžu títo ľudia uplatniť svoje celoživotné profesijné ale aj životné skúsenosti a vedomosti.

Prínosy dobrovoľníctva seniorov v knižnici:

  • posilnenie personálneho obsadenia knižnice o dobrovoľníkov znamená možnosť kvalitnejšieho a rýchlejšieho poskytovania základných, najmä výpožičných služieb knižnice
  • dobrovoľníci vykonávajú jednoduché manuálne a administratívne činnosti a knihovníci tak môžu viac času venovať používateľom knižnice, pružnejšie reagovať na ich požiadavky a poskytovať im odborné konzultácie
  • výpomoc dobrovoľníkov je dôležitá najmä pri zvýšenej návštevnosti knižnice na začiatku a počas semestra, kedy má knižnica predĺžené otváracie hodiny študovní a poskytuje svoje služby v dvojzmennej prevádzke
  • výpomoc dobrovoľníkov je prínosom aj pri nárazových prácach, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou študovní, ale je nevyhnutné ich zabezpečiť pre optimálne fungovanie knižnice
  • dobrovoľníci prinášajú nové nápady a energiu, obohacujú knižnicu o novú dimenziu a nových ľudí
  • dobrovoľníctvo je o vzájomnom rešpekte, tolerancii a ochote pomáhať. Tieto hodnoty prispievajú k posilneniu pozitívnej pracovnej atmosféry v knižnici.

Dobrovoľnícky program v Univerzitnej knižnici UMB sa realizuje vďaka finančnej podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB