print

Zoznam dobrovoľníkov

Roky: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2020

Mária Binková
Sonja Donovalová
Beáta Pačová
Daniela Rosenbergerová
Ing. Zuzana Vassányi
Viera Víglašská
Mgr. Katarína Vyšná

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2019

Mária Binková
Sonja Donovalová
Zlata Halanová
Beáta Pačová
Daniela Rosenbergerová
Ing. Zuzana Vassányi
Viera Víglašská
Mgr. Katarína Vyšná

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2018

Mária Binková
Sonja Donovalová
Zlata Halanová
Mgr. Dana Kubišová
Mgr. Dáša Necpalová
Beáta Pačová
Daniela Rosenbergerová
Anna Slúková
Ing. Zuzana Vassányi
Viera Víglašská

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2017

Mária Binková
Sonja Donovalová
Marcela Grofčíková
Mgr. Dáša Necpalová
Beáta Pačová
Anna Slúková
Ing. Zuzana Vassányi
Viera Víglašská

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2016

Mária Binková
Sonja Donovalová
Mgr. Dáša Necpalová
Beáta Pačová
Viera Víglašská

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2015

Mária Binková
Beáta Pačová
Viera Víglašská
Mgr. Katarína Vyšná

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2014

Marta Fodorová
Daniela Šatarová

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2013

Nadežda Babulíková
Elena Čiefová
Marta Fodorová
Marta Dírerová
Viera Mikušová
Daniela Šatarová

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB