print

Projekty v roku 2004

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené 

* Rozšírenie služieb pre používateľov Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici poskytovaných v Univerzálnej študovni - rozvojový IT projekt za rok 2004 financovaný Ministerstvom školstva SR

* Nákup povinnej a odporúčanej študijnej literatúry: Slovenská pôvodná a prekladová encyklopedická a slovníková literatúra  - financovaný Ministerstvom kultúry

Centrálne projekty akademických knižníc (UK UMB ako spoluriešiteľ)

* Budovanie digitálnych akademických knižníc ETD.sk (Electronic Theses and Dissertations Slovakia) podporený grantom Ministerstva školstva SR v roku 2004 v rámci grantovej schémy na rozvoj informačných technológií na vysokých školách SR

* Prístup do elektronických databáz ACM a IEEE - národný rozvojový projekt financovaný Ministerstvom školstva SR od roku 2002

* Zmena prístupu do databázy Web of Science – rozšírenie o bibliografické informácie Current Contents Connect (teraz ako Web of Knowledge z produkcie vydavateľstva ISI®)

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB