print

Projekty v roku 2005

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené 

* Počítačové vybavenie vzdelávacieho centra UK UMB – grantový program Ministerstva školstva SR, Rozvojové IT projekty  

* Vybudovanie vzdelávacieho centra pre vzdelávanie zamestnancov a používateľov Univerzitnej knižnice UMB – vybudovanie vzdelávacieho centra a jeho vybavenie didaktickou a prezentačnou technikou – grantový program Ministerstva kultúry SR, Podpora vzdelávacích aktivít v knižniciach

Projekty Univerzitnej knižnice – neschválené  

* Nákup povinnej a odporúčanej študijnej literatúry – zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice z grantového programu Ministerstva kultúry SR

* Elektronická ochrana voľne prístupného knižničného fondu v Univerzálnej študovni - grantový program Ministerstva školstva SR, Rozvojové IT projekty

Centrálne projekty akademických knižníc (UK UMB ako spoluriešiteľ) 

* Budovanie digitálnych akademických knižníc ETD.sk (Electronic Theses and Dissertations Slovakia) – 2. etapa

* Obnova prístupu do elektronických databáz ACM a IEEE pre konzorcium slovenských univerzít - národný rozvojový projekt financovaný Ministerstvom školstva SR od roku 2002

* Koordinované zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz Knovel - rozvojový projekt Ministerstva školstva SR

* Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz ProQuest 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít - rozvojový projekt Ministerstva školstva SR

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB