print

Projekty v roku 2006

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

* Prístup k elektronickým informačným zdrojom v špecializovaných študovniach Univerzitnej knižnice UMB – program Ministerstva školstva SR, Rozvojové IT projekty

* Elektronická ochrana voľne prístupného knižničného fondu v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2006, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Nákup knižničného fondu - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2006, podprogram 2.4.2 Akvizícia vo fondových inštitúciách – knižnice

Projekty Univerzitnej knižnice – neschválené

* Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov Univerzitnej knižnice - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2006, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Zabezpečenie vydávania materiálov pre používateľov (edičná činnosť) - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2006, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Elektronická ochrana voľne prístupného knižničného fondu v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici - grantový program Ministerstva školstva SR Rozvojové IT projekty

Centrálne projekty akademických knižníc (UK UMB ako spoluriešiteľ) - schválené

* Budovanie digitálnych akademických knižníc ETD.sk (Electronic Theses and Dissertations Slovakia)

* Obnova prístupu do elektronických databáz ACM a IEEE pre konzorcium slovenských univerzít - rozvojový projekt Ministerstva školstva SR

* Prístup do databázy Web of Knowledge - centrálny rozvojový projekt akademických knižníc podporený Ministerstvom školstva SR

* Obnova predplatného na zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz Knovel pre Konzorcium slovenských univerzít - centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva SR Rozvojové IT projekty

* Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz ProQuest 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít – centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva SR Rozvojové IT projekty

* Konzorciálny prístup vysokých škôl do databázy Scopus – centrálny rozvojový projekt akademických knižníc

* Prístup k databáze ScienceDirect

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB