print

Projekty v roku 2008

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

Elektronický zabezpečovací a kamerový systém – ochrana fondu novozriadenej Pedagogickej študovne a jej technické vybavenie – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2008, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

- zmena lokácie realizácie projektu, bezpečnostný systém bol inštalovaný v Univerzálnej študovni

Podpora študijných programov pre znalostnú spoločnosť – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2008, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

Rozvojový projekt MŠ SR c. 001/UMB - 3/2008 (UK UMB ako spoluriešiteľ) – schválený

* Rovnosť príležitostí pre všetkých  projekt riešený v oblasti „Využívanie informačných technológií ako prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím“

Národný projekt (UK UMB ako spoluriešiteľ) – schválený

* Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom“

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB