print

Projekty v roku 2009

Projekty Univerzitnej knižnice – neschválené

Vydavateľské a vzdelávacie aktivity Univerzitnej knižnice UMB ako nástroj prezentácie, zvyšovania informovanosti a gramotnosti používateľov – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2009, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

Podpora aktivít Centra celoživotného vzdelávania a systému kariérneho poradenstva na UMB – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2009, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB